กรรมการผู้อำนวยการ

ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
ธันวาคม 2550

ดร. วุฒิพงษ์ และสถาบันสหสวรรษ ได้ต่อสู้ทางการเมืองร่วมกับประชาชนคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อการคัดค้านและขัดขวางนโยบายที่เอาเปรียบประชาชนของรัฐบาลชุดต่างๆ โดยปล่อยให้กลุ่มธุรกิจใหญ่ที่ผูกโยงกับอำนาจรัฐ เข้ามากอบโกยหาผลประโยชน์จากประชาชนและผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม การต่อสู้ทางการเมืองของ ดร.วุฒิพงษ์ มิได้เกิดจากการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เห็นได้จากที่ได้เคยต่อสู้กับทั้งรัฐบาลความหวังใหม่ (2540) รัฐบาลประชาธิปัตย์ (2542-43) และล่าสุดได้ร่วมต่อสู้เพื่อล้มระบอบทักษิณของรัฐบาลไทยรักไทยเมื่อปี 2549

รูปแบบของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ ดร.วุฒิพงษ์ นั้นมีหลากหลาย นับตั้งแต่การขึ้นปราศัย บรรยาย ให้ความเห็นผ่านสื่อมวลชน จัดเสาวนาประชาชน จัดทำใบปลิว พิมพ์หนังสือ และผลิตซีดี อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะปรากฏเด่นชัดและคงเส้นคงวาในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะก็คือ ดร.วุฒิพงษ์ จะมิได้เพียงแค่วิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น แต่จะเสนอแนวทางออกสำหรับบ้านเมืองอยู่เสมอ

ด้านหน้าที่การงาน ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการของสถาบันสหสวรรษในอดีตเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549-2551) กรรมการของ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี (2541-2543) และ บมจ. ทีโอที (2550) อีกทั้งเคยร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ระหว่างปี 2536 ถึง 2541 ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายแผนงาน ธนาคารกรุงเทพ

นอกจากนั้น ยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานระหว่างประเทศ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารโลก กรรมาธิการเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด

ทางด้านวิชาการ เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่า (University of North Carolina) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากเคยสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และผลิตบทความทางวิชาการมากมาย ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารธุรกิจ และนโยบายสาธารณะแล้ว ดร.วุฒิพงษ์ยังเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ “คู่มือทรราช” (2543) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือเสียดสีประชดประชันการเมืองที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง และหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษในแนวพุทธวิทยาศาสตร์ชื่อ “Dharmodynamics” (2547) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ

ทางด้านการศึกษา ดร.วุฒิพงษ์สอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยแผนกวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2512 ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2513 และทุนร็อคกี้เฟลเลอร์ พ.ศ. 2520 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาชูเสตต์ (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s